Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni Fabay Turizm Yatırımları İnşaat İmalat Anonim Şirketi (“FABAY”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni’ni hazırladık.
Bu kapsamda, FABAY internet sitesinde yer alan elektronik formlar aracılığıyla paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin sosyal medya hesapları, SMS, e-posta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.
Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda  açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.
FABAY tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda FABAY’ın iş ortakları ve tedarikçileri ile  paylaşılacaktır.
KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.

Arama

Bilgi Alın